E&S Investments Poland sp. z o.o. - Dlaczego E&S - Drzewo

Grupa E&S jest jednym z czołowych doradców inwestycyjnych w Austrii, Czechach, na Słowacji i w Polsce. Nasze prawie 30-letnie doświadczenie pozwala nam się ciągle rozwijać. Dzisiaj wiemy już bardzo dobrze, o co tak naprawdę chodzi w sprawach finansowych. Nasi klienci (mali i duzi inwestorzy) mogą zaufać wiedzy profesjonalnych doradców, którzy wskażą im, jak stworzyć solidne fundamenty pod własną strategię inwestowania i finansowania.

Dowiedzcie się Państwo więcej o E&S >>

E&S Investments Poland sp. z o.o. - Produkty - Dom

Bo liczy się jakość. Nasz jasno zdefiniowany cel polega na możliwie najlepszej realizacji Państwa życzeń. Mamy przy tym na uwadze przede wszystkim optymalną równowagę między zyskiem, bezpieczeństwem i wypłacalnością. W grę wchodzą tylko najbardziej renomowani partnerzy produktowi. Zakres produktów obejmuje inwestycje dla każdego w trwałe aktywa w celu pomnażania kapitału, aż po inteligentne koncepcje finansowania.

Dowiedzcie się Państwo więcej o produktach E&S >>

E&S Investments Poland sp. z o.o. - Dlaczego dzisiaj - Wykres

Czas na działanie jest teraz. Jeżeli chcecie Państwo zachować swój standard życia również w przyszłości bądź nawet go podwyższyć, to nieostrożnie byłoby czekać z oszczędzaniem! Już małe miesięczne kwoty przynoszą długoterminowo ogromne różnice. Ankieta przeprowadzona wśród emerytów wykazała: Gdyby w przeszłości wiedzieli to, co wiedzą dzisiaj, zaczęliby dużo wcześniej oszczędzać.

Dowiedzcie się Państwo więcej
o instrumentach inwestycyjnych >>

Uwaga Grupy E&S skupia się w wyraźny sposób na tak zwanych inwestycjach w aktywa trwałe w celu zaoszczędzenia, utrzymania i pomnożenia kapitału. Dysponują one – mówiąc w uproszczeniu – prawdziwą, realną wartością i nie podlegają deprecjacji (inflacji). Wartości trwałe to przykładowo nieruchomości, metale szlachetne, akcje, fundusze inwestycyjne itp.

Najbardziej znane produkty oszczędnościowe takie jak książeczki oszczędnościowe czy ubezpieczenia na życie zaliczają się do instrumentów pieniężnych i są tym samym uzależnione od inflacji. Przy obecnie niskich odsetkach nie są one w stanie podołać utrzymaniu wartości pieniądza.
Miejcie Państwo na uwadze jedno: W dobrze wyważonym portfelu najważniejsza jest szeroka dywersyfikacja, względnie prawidłowe zestawienie wartości pieniężnych i rzeczowych.

Dowiedzcie się Państwo więcej o wartościach trwałych >>

Inteligentnie oszczędzać. Prosto wyjaśnione.

Fundusze inwestycyjne zaliczane są do najbardziej elastycznych form lokowania środków pieniężnych. Możecie Państwo zainwestować jednorazowo, co miesiąc lub w innych odstępach czasu, oszczędzając stałą kwotę pieniędzy bądź połączyć ze sobą wszystkie opcje razem. Z reguły nie ma określonego czasu trwania inwestycji ani terminu związania ofertą. W każdej chwili mogą Państwo dysponować swoim zainwestowanym kapitałem.

Dowiedzcie się Państwo więcej o funduszach inwestycyjnych >>

Maksymy lokaty kapitału Sir Johna Marksa Templetona

Założyciel jednej z odnoszących wielkie sukcesy spółek inwestycyjnych, Sir John Marks Templeton, ustalił w swoich „Maksymach Templetona” zasady lokaty kapitału, do których nieprzerwanie dążył.

Podążajcie Państwo za możliwie najwyższym zyskiem!

Lokując własne pieniądze długoterminowo, zawsze winniście mieć Państwo na uwadze jedno: najważniejszy cel to możliwie najwyższy realny zysk po opodatkowaniu.

Otwórzcie się Państwo na coś nowego!

Nie trzymajcie się Państwo tylko jednego sposobu inwestowania bądź metody wyboru. Pozostańcie Państwo elastyczni, otwarci i krytyczni. Tylko ten, kto decyduje się na zmianę papierów wartościowych i metod wyboru na niepopularne, osiągnie również długoterminowo najwyższe wyniki.

Nie podążajcie Państwo za większością ludzi!

Kupując te same papiery wartościowe co inni, uzyskają Państwo te same wyniki co inni. Nie jest możliwe być lepszym niż większość, nie obierając innej drogi. Kupować, gdy sprzedają inni, sprzedawać, gdy kupują inni – wymaga to dużej odwagi, ale się opłaca.

Wszystko się zmienia!

Bessy na rynkach są ograniczone czasowo. Zwyżki kursów na giełdzie również. Kursy akcji zazwyczaj rosną już od jednego do dwunastu miesięcy, zanim koniunktura osiągnie swój najniższy poziom. Odwrotnie jest tak samo. Pewna branża lub określona wartość są wśród inwestorów na topie, potem okazuje się jednak, że popularność ta przemija. A kiedy zainteresowanie nagle spada, nie powraca najczęściej przez wiele lat.

Unikajcie Państwo tego, co popularne!

Jeśli jakaś metoda wyboru akcji staje się modna, nie wahajcie się Państwo zrezygnować z niej na rzecz jakiejś niepopularnej metody postępowania. Jeśli wielu inwestorów myśli i czyni to samo, każda metoda wyboru oraz timing nie są skuteczne.

Uczcie się Państwo na swoich błędach!

„Tym razem wszystko będzie inaczej”. To jedno z najdroższych zdań w całej historii giełdy.

Kupujcie Państwo w fazach pesymistycznych!

Zwyżki na giełdach powstają z pesymizmu, wzrastają w sceptycyzmie, dojrzewają w optymizmie, a umierają ostatecznie w euforii. Dlatego też czasy największego pesymizmu są najlepsze, aby kupować. A czasy skrajnego optymizmu najlepsze są na sprzedaż.

Szukajcie Państwo wartości i szans!

Zbyt wielu inwestorów kieruje się prognozami i trendami. Skoncentrujcie się Państwo raczej na faktycznych wartościach przedsięwzięcia. Wtedy uzyskacie Państwo wyższe zyski. Na rynku akcji możecie Państwo kupić okazyjnie tylko to, co większość inwestorów sprzedaje.

Poszukujcie Państwo globalnie!

Aby nie musieli Państwo stwierdzić pewnego dnia, że w niewłaściwym czasie podjęli Państwo niewłaściwą decyzję, należy dywersyfikować. Poszukujcie Państwo dobrych wartości globalnie. Wtedy też kupicie Państwo coś okazyjnie, częściej niż ten, kto działa wyłącznie lokalnie. Dobry efekt uboczny: dywersyfikując rozpraszacie Państwo ryzyko i zwiększacie tym samym bezpieczeństwo swojej inwestycji.

Nikt nie wie wszystkiego!

Inwestor znający odpowiedź na wszystkie pytania nie zrozumiał nawet pytań.